Tržišni rast NLB banke Sarajevo, najavljene investicije u novu poslovnu zgradu

0
3290
Čelni ljudi NLB Banke Sarajevo izrazili zadovoljstvo: U 2017. ostvarena rekordna neto dobit od 15,2 miliona KM

Autor: M. Pehilj / Profitiraj.ba

NLB Banka d.d. Sarajevo je u 2017. godini ostvarila značajan rast u svim segmentima poslovanja, najveću ostvarenu profitabilnost do sada te činjenicu da na nivou BiH, po ukupnoj aktivi, NLB Banka Sarajevo i NLB Banka Banja Luka čine treću najveću bankarsku grupaciju.
Ove rezultate poslovanja i planove za buduće poslovanje članovi Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo predstavili su predstavnicima medija u petak tokom zajedničkog druženja u prelijepom ambijentu Vinarije Zadro u Domanovićima, inače renomiranom klijentu ove banke.
“Protekla 2017. godina je bila najsupješnija godina u poslovanju NLB Banke. Ostvarili smo rast ukupne aktive za 7% i rast kredita od 6%, a depoziti klijenata su u odnosu na godinu ranije povećani za 5%, dok je kapital povećan za 13%“, istakla je Lidija Žigić, predsjednik Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo.

Lidija Žigić: NLB Banka Sarajevo u 2017. ostvarila značajan rast u svim segmentima poslovanja

U konačni, to je rezultiralo ostvarenju neto dobiti u 2017. godini od 15,2 miliona KM (rast od 42%), što je najveći rezultat ove banke u odnosu na sve prethodne godine.
Denis Hasanić, član Uprave, kazao je da su ovakav uspješan rast aktive i poboljšanje njene strukture imali višestruke pozitivne implikacije na bilans uspjeha tako da su neto prihodi od kamata i neto prihodi od provizija Banke porasli za 6,5% i 9,2%. Značajno je pomenuti i da je adekvatnost kapitala Banke na kraju 2017. godine iznosila 15,2%.
Ti uspješni rezultati, kako su istakli čelni ljudi NLB Banke, ostvareni su zahvaljujući ispravnoj poslovnoj strategiji Banke, unapređenju radnih uslova i usluga koje pružaju klijentima, te kontinuiranom praćenju savremenih svjetskih trendova.
Jure Peljhan, član Uprave NLB Banke dodao je da su izgradili veću prepoznatljivost branda, te da će im u fokusu biti razvoj novih bankarskih usluga, poboljšanje korisničkog iskustva i većoj dostupnosti Banke njihovim klijentima.
Članovi Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo istakli su i prednosti koje ovu banku izdvajaju: kvalitet usluge, dostupnost kroz rasprostranjenu mrežu poslovnica, ATM i POS uređaja, e-banking i m-banking sa unaprijeđenim korisničkim aplikacijama, zavidna baza lojalnih klijenata i cjenovna konkurentnost.
Ovom prilikom najavljeno je kako će banka i u budućnosti nastaviti da aktivno radi na optimiziranju ponude proizvoda i online inicijative, te na unapređenju korporativne kulture, poslovnih procesa i učinkovitost, sa ciljem što kvalitetnijeg zadovoljenja potreba klijenata.
U tom kontekstu, pomenute su investicije NLB Banke na modernizaciji poslovne zgrade u Tuzli i proširenja poslovnog sjedišta u Sarajevu.
Čelni ljudi NLB Banke d.d. Sarajevo naveli su i da Banka djeluje odgovorno prema svojim klijentima, zaposlenicima, društvu i okolišu. Istaknuto je da je Banka implementirala više od 80 inicijativa vezanih za sponzorstva u sportu, kulturi, lokalnim događanjima, podršci maloj privredi i sajmovima, kao i raznim donacijama. Navedeno je i da je Banka pomogla renoviranje Pedijatrijske klinike u Tuzli, Roditeljske kuće u Sarajevu, renoviranje O.Š. Banovići, rad Majčinog sela u Međugorju, itd.
Ono na što su u ovoj banci posebno ponosni je činjenica da je NLB Banka d.d. Sarajevo na takmičenju ‘Najpoželjniji poslodavac u BiH’ osvojila prestižnu nagradu kao Drugi najpoželjniji poslodavac u finansijskom sektoru.

Predstavnici NLB Banke i novinari tokom zajedničkog druženja u poslovnom sjedištu Vinarije Zadro

Ono što posebno krasi ove uspješne rezultate NLB Banke je i isto tako lijepa priča njihovog klijenta i poslovnog partnera – Vinarije Zadro iz Domanovića (Općina Čapljina), koja je kvalitetom dosegla svjetski vrh. Naime, ova hercegovačka vinarija smještena između Stoca i Čapljine, na posljednjem prestižnom natjecanju u Londonu, Decanter World Wine Awards, osvojila je prestižne nagrade – platine za dva svoja vina autohtonih hercegovačkih sorti, Crnjac & Zadro Blatina i Crnjac & Zadro Žilavka.
“Vinarija Zadro je u 20 godina osvojila mnogo nagrada, a nedavno je na prestižnom natjecanju dosegla svjetski vrh”, ponosno nam je kazao Miljenko Crnjac koji je sa svojim poslovnim partnerom Ivanom Zadrom suvlasnik ove vinarije.
Inače, Miljenko ili kako ga prijatelji nazivaju Mićo, vlasnik je i firme MCI iz Širokog Brijega koja dodatno osnažuje poziciju na domaćem i stranom tržištu kao jedna od najvećih distribucijskih kuća na području BiH.
Vinarija Zadro je potpuno modernizirana i ima kapacitet od 15.000 hektolitara gdje su spremnici isključivo od drveta i inoxa. Pored toga ima i vlastitih nasada ukupne površine 40 hektara gdje se uzgajaju autohtone sorte Žilavka i Blatina sa pratećim sortama Vranac, Chardonny, Cabarnet Sauvignon i Merlot.

Miljenko Crnjac i Zdravka Palameta upoznali su novinare sa procesom proizvodnje vina (Foto: Profitiraj.ba)

“Vinarija Zadro je također ponosna na svoj pjenušac Domano koji je proizveden klasičnom metodom vrenja u boci”, dodaje Zdravka Palameta, enolog u ovoj uspješnoj hercegovačkoj vinariji.
Vinarija Zadro pored proizvodnje grožđa ima suvremenu punionicu, podrume za njegovanje i odležavanje vina kao i kušaonicu za degustacije i razne edukacije koje se organiziraju za goste, ljubitelje dobrog vina.
Vina Zadro prisutna su na cjelokupnom domaćem tržištu, ali i u zemljama susjedstva i regije, te u nekoliko zemalja Evropske unije.