Turistička zajednica KS izdvaja 800.000 KM za razvoj turizma

0
256
Turistička zajednica KS podržava projekte koji će obogatiti zimske sadržaje i ubrzati oporavak turizma

Turistička zajednica Kantona Sarajevo raspisala je dva javna poziva za sufinansiranje i podršku projektima koji će doprinijeti razvoju i unapređenju turističke ponude i potencijala, ponuditi dodatne sadržaje za lokalnu zajednicu, turiste i građane, te osigurati produžetak trajanja zimske turističke sezone u Kantonu Sarajevo.
Ukupna vrijednost sredstava namijenjenih za podršku projekata iznosi 807.000 KM.
Turistička zajednica KS sufinansirat će projekte iz oblasti turizma, kulture, sporta, zabave, edukacije, gastronomije, ekologije i praznične iluminacije i dekoracije.
Javni poziv ‘Zimski kalendar dešavanja’ u vrijednosti od 200.000 KM kreiran je s ciljem poticaja razvoja i obogaćivanja turističke ponude Kantona Sarajevo na olimpijskim planinama Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću tokom predstojeće zimske sezone.
Javni poziv ‘Sarajevo Winter Fest’ namijenjen je za programe i projekte, čijom realizacijom se razvijaju nove turističke inicijative, ideje i proizvodi, a koji će turistima i građanima ponuditi zanimljive sadržaje i bogat program dešavanja tokom cijele zime na više lokacija koje će biti okićene i uređene u prazničnom duhu. Ukupan iznos sredstava izdvojenih za ‘Sarajevo Winter Fest’ iznosi 607.000 KM.
Kroz segment namijenjen jedinicama lokalne samouprave (Grad i općine) i preduzećima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a koji u svojim programima osiguravaju dodatne sadržaje za lokalnu zajednicu, obogaćuju turističku ponudu i razvijaju nove turističke potencijale, sufinansirat će se projekti praznične iluminacije i dekoracije, a sredstva su osigurana u iznosu od 240.000 KM.
Sredstva u iznosu od 367.000 KM namijenjena su pravnim i fizičkim licima (obrtima) koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti ili koja provode projekte i aktivnosti usmjerene na razvoj, unapređenje i promociju turizma Kantona Sarajevo.