Turska finansijska linija ekonomski zbrinula preko 23 hiljade ljudi u BiH

Turskom kreditnom linijom je do sada privrednicima i fizičkim licima u BiH plasirano ukupno 444,24 miliona KM. Od toga je BBI Banka plasirala 167,24 miliona KM, a ZiraatBank BH 277 miliona KM

0
1365
U Sarajevu prezentirani podaci o implementaciji Turske finansijske linije

Direktor Bosna Bank International (BBI) Amer Bukvić i direktor ZiraatBank BH Ali Rıza Akbaş, prezentirali su danas na pres-konferenciji u Sarajevu zvanične podatke o implementaciji Turske finansijske linije.
Ova finansijska linija je desetogodišnji projekt koji je pokrenula Vlada Republike Turske. Projekat je javnosti predstavljen i potpisan na Sarajevo Business Forumu 2012. godine kada su odobrena sredstva od 100 miliona eura (195.583.000 KM). Implementacija projekta se vrši putem BBI banke i ZiraatBank BH. Godine 2015. Vlada Turske je odobrila kreditnu liniju od 50 miliona eura (97.791.500 KM) a koja se plasira putem ZiraatBank BH.
Turskom kreditnom linijom je, prema bankarskoj evidenciji, do sada privrednicima i fizičkim licima u BiH plasirano ukupno 444,24 miliona KM. Od toga je BBI Banka plasirala 167,24 miliona KM, a ZiraatBank BH je iz dvije kreditne linije plasirala 277 miliona KM.
Sredstva su plasirana u razvoj poljoprivrede, turizma, industrijske proizvodnje, trgovine, građevinarstva i održivog povratka.
BBI Banka plasirala je 111,73 miliona KM u privredne projekte što je omogućilo zapošljavanje 2.015 radnika, dok je indirektno kroz kooperante zaposlen 1.081 radnik. U istom periodu ZiraatBank BH je iz dvije kreditne linije plasirala 257,7 miliona KM pravnim licima, čime je omogućeno 2.146 novih radnih mjesta.
Iz Turske kreditne linije putem BBI banke finansirano je 4.241 zahtjeva, odnosno 3.786 povratničkih domaćinstava u 83 mjesta/grada širom BiH, u ukupnom iznosu od 55,51 miliona KM, dok je iz dvije kreditne linije ZiraatBank BH fizičkim licima plasirala 19,3 miliona KM za 767 povratničkih porodica, čime je omogućeno otvaranje samostalnih obrta, poljoprivrednih gazdinstava i drugih samostalnih djelatnosti.
Zahvaljujući Turskoj finansijskoj liniji 4.553 povratnika je dobilo sredstva koja su im pomogla da osiguraju stabilne izvore prihoda za život.
ZiraatBank je kreditnim linijama obuhvatila finansiranje klijenata u preko 60 gradova/mjesta širom BiH. To je u konačnici omogućilo zapošljavanje preko 2.900 osoba.
“ZiraatBank BH želi motivirati i buduće poduzetnike u osnivanju start-up firmi, te ostati banka koja prepoznaje uspješne poslovne ideje. U konačnici, to će dovesti do povećanja zaposlenosti i kreiranja pozitivnog poslovnog ambijenta, koji će biti prepoznat u regionu, ali i šire” istakao je Ali Rıza Akbaş, direktor ZiraatBank BH.
Kada se zbroje svi navedeni podaci za proteklih pet godina putem Turske finansijske linije kroz BBI Banku i ZiraatBank BH ekonomski je zbrinuto više od 23 hiljade ljudi iz cijele BiH.
“Ovaj model saradnje privatnog i javnog sektora, koji je BBI banka realizirala sa Vladom Republike Turske, realizirali smo i sa Svjetskom bankom, Vladom Malezije i IFAD-om. Ovo je dobar put za izgradnju povoljnog ambijenta za preduzeća, smanjenje troškova poslovanja, kao i otvaranje mogućnost za nova zapošljavanja i realizaciju novih projekata, a što je prioritet svima nama u BiH”, istakao je Amer Bukvić, direktor BBI banke.
BBI Banka i ZiraatBank BH nastavljaju sa implementacijom ovog vrlo značajnog društveno odgovornog, desetogodišnjeg projekta koji podržava povratničku populaciju ali i privredu BiH.