U Banja Luci održan Forum službi zapošljavanja: Zaposlimo zajedno!

0
1074
Na Forumu je razgovarano o provođenju aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini

U Banja Luci je danas održan 7. Forum službi zapošljavanja pod nazivom ‘Zaposlimo zajedno’ koji se održava u saradnji sa partnerima Švicarskom ambasadom u BiH i Projektom za zapošljavanje mladih.
Tema ovog Foruma je pokretanje sinergijskog djelovanja javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica u provođenju aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, a sa ciljem efektivnijeg korištenja raspoloživih sredstava predviđenih za aktivne mjere zapošljavanja.
Forum je otvorio direktor Agencije za rad i zapošljavanje, Muamer Bandić koji je tom prilikom rekao da je neophodno da svi akteri uzmu odgovornost za kreiranje radnih mjesta i boljih prilika za zapošljavanje, te da u tom kontekstu saradnja javnih službi za zapošljavanje sa lokalnim zajednicama i lokalnim partnerstvima za zapošljavanje sinergijski daje šansu da se postojeće podrške zapošljavanju na raznim nivoima integrišu.
“Danas razgovaramo o mogućnostima saradnje javnih službi za zapošljavanje sa lokalnim zajednicama i kako bismo ponudili inovativne modele aktivne politke zapošljavanja. Posebno je interesantno kakve su mogućnosti finansiranja pokretanja novih biznisa, programa obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije i programa usmjerenih na ugrožene ciljne grupe na tržištu rada”, rekao je Bandić.
Direktor Bandić je posebno naglasio da je neophodno umrežiti programe i kreirati takvo okruženje gdje jedna podrška, odnosno jedan podsticajni program ne isključuje mogućnost dobivanja drugog programa. Neophodna je i saradnja javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica na kreiranju, provođenju, praćenju i evaluaciji efekata postojećih programa podrške zapošljavanju.
Na Forumu je pored direktora i zamjenika direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH prisustvovao i direktor Nacionalne službe zapošljavanja Srbije, te direktori kantonalnih i entitetskih službi zapošljavanja, predstavnici Ambasade Švicarske i predstavnici Programa zapošljavanja mladih (YEP).