U BiH 56,7% površine pod šumama, ali je 420.000 hektara šuma nedostupno zbog mina

0
3004
U Sarajevu održan forum 'Šumarstvo i drvna industrija u funkciji održivog razvoja BiH'

Šumarstvo i drvna industrija su oblasti koje u Bosni i Hercegovini imaju ogromne, ali neiskorištene potencijale. Upravo je efikasnijekorištenje resursa šumarstva i drvneindustrije bila centralna tema Foruma ‘Šumarstvo i drvna industrija u funkciji održivog razvoja BiH, kojeg je organizirao Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
Forum jeokupio vodeće stručnjake iz oblasti šumarstva i drvne industrije iz BiH i regiona.
Na Forumu je predstavljeno aktuelno stanje u šumarstvu i drvnoj industriji, odnosima šumarstva i prerade drveta, stanje u sektoru drvne industrije, značaj finalizacije u preradi drveta i trendovi u oblasti prerade drveta.
“U BiH je 56,7 posto površine pod šumama, što nas dovodi na četvrto mjesto u Evropi. Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta je 3,2 miliona hektara, međutim 420.000 hektara šuma je nedostupno zbog minskih polja. Također, ne možemo biti zadovoljni kvalitetom naših šuma. Izdaničke šume čine 48 posto od ukupnog šumskog fonda, koje su lošeg kvaliteta, a da se na vrijeme počelo raditi na pošumljavanju danas bi imali 4,36 miliona metara kubnih visokih šuma koje bi mogli iskorištavati. Iz tog razloga potrebna je značajnija sinergija između šumarstva i drvne industrije“, istaknuo je prof.dr. Ahmet Lojo sa Šumarskog fakulteta Sarajevo.
Muhamed Pilav, direktor kompanije MS&WOOD iz Fojnice ukazao je na značaj otvaranja radnih mjesta u prerađivačkoj industriji te proizvodnji i izvozu proizvoda više faze prerade.
“Ukoliko npr. 300.000 metara kubnih sirovine drveta preradite u višoj fazi prerade, to bi BiH donijelo 1,6 milijardi KM te bi otvorili 12.090 novih radnih mjesta. Također je potrebno raditi na brendiranju ne samo kompanija i proizvoda nego cijele BiH“, istaknuo je Pilav.
Učesnici su imali priliku čuti i pozitivne primjere saradnje kreativne i prerađivačke inudstrije u oblasti obrade drveta u BiH.
Gosti iz regiona predstavili su vlastita iskustva i pozitivne prakse u organizaciji šumarstva i prerade drveta.
Šumarski fakultet Sarajevo, ove godine obilježava 70 godina uspješnog rada i postojanja, a današnji Forum je kruna svih aktivnosti realiziranih tokom cijele godine.