U BiH broj nezaposlenih se smanjio za 6,5%, na 357 hiljada

0
276
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

Broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH u oktobru 2022. godine iznosio je 357.312, a od toga 207.300 žena i u odnosu na oktobar prošle godine broj nezaposlenih se smanjio za 6,5% (broj nezaposlenih muškaraca se smanjio za 7,6%, a žena za 5,8%).
U odnosu na septembar ove godine broj nezaposlenih u oktobru 2022. se povećao za 0,2% (broj nezaposlenih muškaraca se smanjio za 0,1%, a broj žena se povećao za 0,4%), podaci su Agencije za statistiku BiH.
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (114.081), zatim sa srednjom stručnom spremom (102.596) i nekvalifikovane osobe (99.307).
Najmanje nezaposlenih je polukvalifikovanih osoba (5.518) i osoba višeg obrazovanja (6.005).
Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 58% ili u apsolutnom iznosu 207.300 osoba ženskoga spola. Kod žena najviše nezaposlenih je sa srednjom spremom (66.445), nekvalifikovanih (58.876) i sa VKV i KV kvalifikacijom (53.953).