U BiH broj nezaposlenih u oktobru manji za 13 hiljada

0
862
U FBiH u novembru 2021. bilo ukupno 534.119 zaposlenih i 301.513 nezaposlenih

U oktobru 2020. godine broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH iznosio 414.402.
Ako kao baznu godinu uzmemo 2018. i uporedimo oktobar 2020. sa oktobrom 2019. godine, uočiti ćemo pad nezaposlenosti od 3% indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 13.060.
Ako poredimo registrovane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 132.776, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 120.695 i nekvalifikovane osobe 110.070.
Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 6.908, a slijede ih polukvalifikovane osobe 6.924, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 57% ili u apsolutnom iznosu 236.120 osoba ženskoga spola, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom 76.340, nekvalificiranih NK 64.486 i sa VKV i KV kvalifikacijom 61.357 osoba ženskog spola.