U BiH čak 92 hiljade firmi ima blokiran račun

0
1210
Čak 56.407 poslovna subjekta imala su najmanje jedan blokirani račun

Centralna banka BiH (CBBiH) objavila je danas ažurirani popis blokiranih računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini. Na popisu računa uočljive su dvije razlike u odnosu na brojeve u prethodnom popisu. Te razlike su direktni efekti zvršene dogradnje Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH, jer je CBBiH zatražila od komercijalnih banaka ažuriranje popisa blokiranih računa.
Prva uočljiva razlika je u broju poslovnih subjekata koji zaključno sa krajem oktobra 2018. imaju blokiran najmanje jedan račun (50.483) a koji je sada smanjen u odnosu na ranije izvještaje (na kraju septembra bilo 65.616 firmi s blokiranim najmanje jednim računom), što je posljedica ažuriranja podataka od strane komercijalnih banaka.
Druga razlika je u ukupnom broju blokiranih računa poslovnih subjekata, koji je sada povećan (91.999 firmi) u odnosu na ranije izvještaje (u septembru bilo 75.556 blokiranih računa poslovnih subjekata), što je posljedica dogradnje Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH u kojem se sada nalaze svi računi poslovnih subjekata, a ne samo transakcioni računi kako je to bilo ranije, saopćeno je iz Centralne banke BiH.
U novom izvještaju o blokiranim računima u Registru transakcijskih računa Centralne banke BiH, koji sadrži 3.673 stranice, pobrojana su pravna lica iz svih sfera društvenog života, od privrednih preduzeća, prodavnica, frizerskih salona, benzinskih pumpi, apoteka, ordinacija, kafića i restorana, do raznih agencija, zadruga, firmi. Na ovom popisu se nalaze i rudnici, mjesne zajednice, opštine, sportski savezi…
U prvom izvještaju Centralne banke BiH, objavljenim početkom novembra 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je 58.038, dok su 35.694 firme imale bar jedan blokiran bankarski račun.