BiH: Cijene hrane u januaru porasle 0,5 posto

0
1088
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala

Potrošačke cijene proizvoda i usluga u Bosni i Hercegovini u januaru 2020. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,5%.
Rast cijena u prosjeku je zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića za 1,6%, Alkoholnih pića i duhana za 3,3%, Stanovanja i režijskih izdataka za 0,2%, Zdravstva za 0,2%, Prijevoza za 0,1%, Rekreacije i kulture za 0,1% te Restorana i hotela za 1,1%.
Pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Odjeće i obuće za 5,5%, Komunikacija za 0,1% te Ostalih dobara i usluga za 0,1%.
Na godišnjem nivou, nivo cijena u januaru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 0,7%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,6%, Alkoholna pića i duhan za 5,4%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,0%, Zdravstvo za 0,8%, Prijevoz za 0,3%, Komunikacije za 0,1%, Rekreacija i kultura za 1,4%, Obrazovanje za 0,1%, Restorani i hoteli za 2,1%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 9,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6% te Ostala dobra i usluge za 0,1%.