U BiH krajem 2019. bilo oko 402 hiljade nezaposlenih

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 0,19% i u Brčko distriktu za 1,27%, dok se povećala u Republici Srpskoj za 1,33%

0
1326

U Bosni i Hercegovini je na kraju decembra 2019. bilo ukupno 401.846 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 487 osoba ili 0,12%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, čak 229.146 ili 57,02% su žene.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 569 osoba (0,19%) i u Brčko distriktu BiH za 89 osoba (1,27%), dok se povećala u Republici Srpskoj za 1.145 osoba (1,33%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.12.2019. godine bilo je: NKV radnika 110.770 ili 27,57%, PKV-NSS 7.237 ili 1,80%, KV 126.988 ili 31,60%, VKV 1.577 ili 0,39%, SSS 114.053 ili 28,38%, VŠS 6.622 ili 1,65% i VSS 34.599 ili 8,61%.
Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,60%, te radnici sa SSS 28,38%.
U decembru 2019. je brisano ukupno 16.589 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.651 osoba.
Istovremeno je za 10.493 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.235 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 831.126, a od togaje 359.192 žene. U odnosu na oktobar 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,3%.
Stopa registrovane nezaposlenosti u novembru 2019. godine iznosila je 32,6% i u odnosu na oktobar 2019. godine ostala je nepromijenjena.