U BiH krajem 2023. bilo 343.500 nezaposlenih, 58,42% su žene

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 0,18%, u Republici Srpskoj za 0,95% i u Brčko distriktu BiH za 0,84%

0
178
U odnosu na godinu ranije nezaposlenost u BiH je u 2023. smanjena za 3,06 posto

U Bosni i Hercegovini je krajem decembra 2023. godine bilo 343.500* osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.166* osoba ili 0,34%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 200.672* ili 58,42% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 10.823* osobe ili 3,06%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 496* osoba (0,18%), u Republici Srpskoj za 561 osobu (0,95%) i u Brčko distriktu BiH za 109 osoba (0,84%), saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.12.2023.* godine je sljedeća:
– NKV 100.103 ili 29,14%, od toga 40.455 (28,18%) muškaraca i 59.648 (29,72%) žena;
– PKV-NSS 5.161 ili 1,50%, od toga 2.461 (1,71%) muškarac i 2.700 (1,35%) žena;
– KV 107.616 ili 31,33%, od toga 55.796 (39,07%) muškaraca i 51.820 (25,82%) žena;
– VKV 897 ili 0,26%, od toga 718 (0,50%) muškaraca i 179 (0,09%) žena;
– SSS 96.678 ili 28,14%, od toga 33.532 (23,48%) muškarca i 63.146 (31,47%) žena;
– VŠS 5.340 ili 1,55%, od toga 1.833 (1,28%) muškarca i 3.507 (1,75%) žena;
– VSS 27.705 ili 8,07%, od toga 8.033 (5,62%) muškarca i 19.672 (9,80%) žene.
U decembru je brisano ukupno 18.320* osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 8.930* žena. Od ovog broja zaposleno je 6.981* osoba, od čega 3.629* žena.
Istovremeno je za 8.993* osobe prestao radni odnos, od čega 4.300* žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.667 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2023. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 854.680, a od toga je 385.993 žene. U odnosu na oktobar 2023. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2023. godine iznosila je 28,7% i u odnosu na oktobar 2023. godine manja je za 0,1 postotni poen.
__________
*Podaci za decembar 2023. za Zeničko-dobojski kanton ponovljeni su iz juna 2022. godine, jer je Služba za zapošljavanje Ze-do kantona u procesu implementacije novog informacionog sistema, te podaci za decembar 2023. godine još uvijek nisu dostupni.