U BiH krajem augusta bilo blizu 407 hiljada nezaposlenih

0
1414
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa krajem augusta 2019. bilo 406.848 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 361 osobu ili 0,06 posto.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 233.146 ili 57,31 posto su žene, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 965 osoba (0,31%), dok se smanjila u Republici Srpskoj za 1.070 osoba (1,20%) i u Brčko distriktu za 156 osoba (2,06%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.8.2019. godine bilo je: NKV radnika 111.788 ili 27,48%, PKV-NSS 7.399 ili 1,82%, KV 127.945 ili 31,45%, VKV 1.629 ili 0,40%, SSS 114.603 ili 28,17%, VŠS 6.677 ili 1,64% i VSS 36.807 ili 9,05%.
Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,45%, te radnici sa SSS 28,17%.
U augustu je brisano ukupno 16.381 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.287 osoba. Istovremeno je za 10.583 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.352 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2019. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 821.791, a od toga je 351.714 žena. U odnosu na juni tekuće godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti u julu 2019. godine iznosila je 33,1% i u odnosu na mjesec ranije ostala je nepromijenjena.