U BiH krajem februara bilo oko 375,7 hiljada nezaposlenih, 57,4% su žene

0
1180
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

U Bosni i Hercegovini je na kraju februara 2022. godine bilo 375.689 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 1.437 osoba ili 0,38%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 215.689 ili 57,41% su žene.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 35.087 osobu ili 8,54%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 27.199 osoba ili 6,75%, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 2.332 osobe (0,78%) i u Brčko distriktu BiH za 187 osoba (3,10%), dok se povećala u Republici Srpskoj za 1.082 osobe (1,53%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 28.2.2022. godine je slijedeća:
– NKV 102.058 ili 27,17%, od toga 42.456 (26,54%) muškaraca i 59.602 (27,63%) žene;
– PKV-NSS 6.041 ili 1,61%, od toga 2.980 (1,86%) muškaraca i 3.061 (1,42%) žena;
– KV 118.880 ili 31,64%, od toga 62.915 (39,32%) muškaraca i 55.965 (25,95%) žena;
– VKV 1.181 ili 0,31%, od toga 967 (0,60%) muškaraca i 214 (0,10%) žena;
– SSS 107.749 ili 28,68%, od toga 38.710 (24,19%) muškaraca i 69.039 (32,01%) žena;
– VŠS 6.511 ili 1,73%, od toga 2.248 (1,41%) muškaraca i 4.263 (1,98%) žene;
– VSS 33.269 ili 8,86%, od toga 9.724 (6,08%) muškarca i 23.545 (10,92%) žena.
U februaru je brisano ukupno 18.352 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 8.750 žena. Od ovog broja zaposleno je 8.424 osobe, od čega 4.363 žene.
Istovremeno je za 9.290 osoba prestao radni odnos, od čega 4.131 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.655 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2022. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 838.688, a od toga je 370.274 žene. U odnosu na decembar 2021. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,5%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti u januaru 2022. godine iznosila je 31% i u odnosu na decembar 2021. godine ostala je nepromijenjena.