U BiH krajem januara bilo 377.126 nezaposlenih, mjesečni rast 0,35%

Nezaposlenost se smanjila u Brčko distriktu BiH za 1,21%, dok se povećala u Federaciji BiH za 0,18% i u Republici Srpskoj za 1,23%

0
1162
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

U Bosni i Hercegovini je krajem januara 2022. godine na bilo 377.126 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 1.322 osobe ili 0,35%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 216.948 ili 57,53% su žene, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 37.901 osobu ili 9,13%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 25.762 osobe ili 6,39%.
Nezaposlenost se smanjila u Brčko distriktu BiH za 74 osobe (1,21%), dok se povećala u Federaciji BiH za 538 osoba (0,18%) i u Republici Srpskoj za 858 osoba (1,23%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.1.2022. godine je slijedeća:
– NKV 102.034 ili 27,06%, od toga 42.372 (26,45%) muškarca i 59.662 (27,50%) žene;
– PKV-NSS 6.055 ili 1,61%, od toga 2.987 (1,86%) muškaraca i 3.068 (1,41%) žena;
– KV 118.999 ili 31,52%, od toga 62.852 (39,24%) muškarca i 56.147 (25,88%) žena;
– VKV 1.215 ili 0,32%, od toga 993 (0,62%) muškarca i 222 (0,10%) žene;
– SSS 107.972 ili 28,63%, od toga 38.771 (24,20%) muškarac i 69.201 (31,90%) žena;
– VŠS 6.634 ili 1,76%, od toga 2.278 (1,42%) muškaraca i 4.356 (2,01%) žena;
– VSS 34.217 ili 9,07%, od toga 9.925 (6,20%) muškaraca i 24.292 (11,20%) žene.
U januaru je brisano ukupno 16.524 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.806 žena. Od ovog broja zaposleno je 7.333 osobe, od čega 3.865 žena.
Istovremeno je za 10.323 osobe prestao radni odnos, od čega 4.821 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.279 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2021. broj zaposlenih u BiH iznosio je 834.796, a od toga je 366.063 žene. U odnosu na novembar 2021. godine broj zaposlenih lica se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2021. godine iznosila je 31% i u odnosu na novembar 2021. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.