U BiH krajem januara bilo 406 hiljada nezaposlenih, rast oko 1,1%

0
1135
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U Bosni i Hercegovini je na kraju januara 2020. godine bilo ukupno 406.147 nezaposlenih osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 4.321 osobu ili 1,08%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 230.865 ili 56,84% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 27.271 osobu ili 6,29%, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Brčko distriktu za 35 osoba (0,5%), dok se povećala u Federaciji BiH za 1.952 osobe (0,63%) i Republici Srpskoj za 2.404 osobe (2,76%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa januarom ove godine je slijedeća: NKV 111.835 ili 27,53%, od toga 46.919 (26,76%) muškaraca i 64.916 (28,12%) žena; PKV-NSS 7.285 ili 1,79%, od toga 3.645 (2,08%) muškaraca i 3.640 (1,58%) žena; KV 128.524 ili 31,64%, od toga 68.847 (39,27%) muškaraca i 59.677 (25,85%) žena; VKV 1.611 ili 0,40%, od toga 1.340 (0,76%) muškaraca i 271 (0,12%) žena; SSS 114.952 ili 28,30%, od toga 41.682 (23,78%) muškarca i 73.270 (31,74%) žena; VŠS 6.755 ili 1,66%, od toga 2.422 (1,38%) muškarca i 4.333 (1,88%) žena; VSS 35.205 ili 8,67%, od toga 10.447 (5,96%) muškaraca i 24.758 (10,72%) žena.
U januaru je brisano ukupno 14.541 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.261 žena. Od ovog broja zaposleno je8.197 osoba, od čega su 4.262 žene.
Istovremeno je za 13.734 osobe prestao radni odnos, od čega 6.266 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.100 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2019. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 830.383, a od toga je 359.564 žena. U odnosu na novembar 2019. broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Stopa registrovane nezaposlenosti u decembru 2019. godine iznosila je 32,6% i u odnosu na novembar prošle godine ostala je nepromijenjena.