U BiH krajem jula na biroima bilo 450.392 nezaposlenih

0
1017
Stopa registrirane nezaposlenosti u junu iznosila 37,1%

U Bosni i Hercegovini je na kraju jula 2018. godine bilo 450.392 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 2.321 osobu ili 0,52%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 250.178 ili 55,55 posto su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 2.963 osoba (0,90%), dok se u Republici Srpskoj smanjila za 611 osoba (0,57%) i u Brčko distriktu za 31 osobu (0,30%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa julom ove godine bilo je: NKV radnika 122.841 ili 27,27%, PKV 7.528 ili 1,67%, KV 144.378 ili 32,06%, VKV 2.056 ili 0,46%, NSS 1.114 ili 0,25%, SSS 126.436 ili 28,07%, VŠS 6.721 ili 1,49% i VSS 39.3186 ili 8,73%. Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,06%, te radnici sa SSS 28,03%.
U julu je brisano ukupno 17.546 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 11.066 osoba.
Istovremeno je za 9.247 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.015 novih radnika, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu 2018. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 806.031, a od toga je 342.169 žena. U odnosu na maj 2018. broj zaposlenih osoba se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,3%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za juni 2018. godine iznosila je 35,7% i u odnosu na maj 2018. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.