U BiH krajem jula na biroima bilo oko 395,4 hiljade nezaposlenih

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih u julu porastao je za 1.602 osobe ili 0,41%

0
1242
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u BiH, 57,6 posto je žena

U Bosni i Hercegovini je krajem jula 2021. godine bilo 395.383 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 1.602 osobe ili 0,41%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 227.778 ili 57,61% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 30.869 osoba ili 7,24%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 7.505 osoba ili 1,86%.
Prema odacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 2.185 osoba (0,7%), dok se smanjila u Republici Srpskoj za 573 osobe (0,76%) i u Brčko distriktu BiH za 10 osoba (0,15%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.7.2021. godine je slijedeća:
NKV 105.526 ili 26,69%, od toga 43.543 (25,98%) muškarca i 61.983 (27,53%) žene;
PKV-NSS 6.366 ili 1,61%, od toga 3.115 (1,86%) muškaraca i 3.251 (1,43%) žena;
KV 124.291 ili 31,44%, od toga 65.750 (39,23%) muškaraca i 58.541 (25,70%) žena;
VKV 1.363 ili 0,34%, od toga 1.110 (0,66%) muškaraca i 253 (0,11%) žene;
SSS 113.949 ili 28,82%, od toga 41.311 (24,65%) muškaraca i 72.638 (31,89%) žena;
VŠS 7.078 ili 1,79%, od toga 2.406 (1,44%) muškaraca i 4.672 (2,05%) žene;
VSS 36.810 ili 9,31%, od toga 10.370 (6,19%) muškaraca i 26.440 (11,61%) žena.
U julu je brisano ukupno 14.769 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 6.996 žena. Od ovog broja zaposleno je 10.122 osobe, od čega 4.808 žena.
Istovremeno je za 10.598 osoba prestao radni odnos, od čega 5.852 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.037 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu 2021. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 820.979, a od toga je 356.149 žena. U odnosu na maj 2021. broj zaposlenih osoba se povećao za 0,5%, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za 0,7%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za juni 2021. godine iznosila je 32,4% i u odnosu na maj 2021. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.