U BiH krajem juna bilo 359.607 nezaposlenih, 57,84% su žene

Nezaposlenost se smanjila u RS-u za 1,93%, dok se povećala u FBiH za 0,12% i u Brčko distriktu BiH za 1,35%

0
883
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

U Bosni i Hercegovini je krajem juna 2022. godine bilo 359.607 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 904 osobe ili 0,25%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 208.006 ili 57,84% su žene.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 34.174 osobe ili 8,68%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 43.281 osoba ili 10,74%, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 1.319 osoba (1,93%), dok se povećala u Federaciji BiH za 343 osobe (0,12%) i u Brčko distriktu BiH za 72 osobe (1,35%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.6.2022. godine je slijedeća:
– NKV 99.233 ili 27,59%, od toga 40.744 (26,88%) muškarca i 58.489 (28,12%) žena;
– PKV-NSS 5.689 ili 1,58%, od toga 2.794 (1,84%) muškarca i 2.895 (1,39%) žena;
– KV 113.390 ili 31,53%, od toga 59.757 (39,42%) muškaraca i 53.633 (25,78%) žene;
– VKV 1.117 ili 0,31%, od toga 910 (0,60%) muškaraca i 207 (0,10%) žena;
– SSS 102.753 ili 28,57%, od toga 36.330 (23,96%) muškaraca i 66.423 (31,93%) žene;
– VŠS 5.998 ili 1,67%, od toga 2.031 (1,34%) muškarac i 3.967 (1,91%) žena;
– VSS 31.427 ili 8,74%, od toga 9.035 (5,96%) muškaraca i 22.392 (10,77%) žene.
u junu je brisano ukupno 21.081 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.790 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.765 osoba, od čega 4.864 žene. Istovremeno je za 9.245 osoba prestao radni odnos, od čega 4.864 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.919 novih radnika, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2022. godine broj zaposlenih osoba iznosio je 844.792, a od toga je 376.152 žene. U odnosu na april 2022. broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti u maju 2022. iznosila je 29,9% i u odnosu na april ove godine smanjila se za 0,4 postotna poena.