U BiH krajem juna bilo 485.888 nezaposlenih

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 662 osobe (0,19%), u Republici Srpskoj za 832 osobe (0,69%) i u Brčko distriktu za 42 osobe (0,37%)

0
4108

U Bosni i Hercegovini je na kraju juna 2017. godine bilo 485.888 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.517 osoba ili 0,31 posto, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 260.696 ili 53,65 posto su žene.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 662 osobe (0,19%), u Republici Srpskoj za 832 osobe (0,69%) i u Brčko distriktu za 42 osobe (0,37%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje zaključno sa krajem juna ove godine evidentirano je: NKV radnika 132.325 ili 27,23%, PKV 8.310 ili 1,71%, KV 160.316 ili 32,99%, VKV 2.391 ili 0,49%, NSS 1.252 ili 0,26%, SSS 135.281 ili 27,84%, VŠS 6.739 ili 1,39% i VSS 39.274 ili 8,08%.
Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici (32,99%), te radnici sa SSS (27,84%).
U junu je brisano ukupno 17.991 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 11.809 osoba.
Istovremeno je za 6.944 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.063 novih radnika.
U skladu sa važećim zakonskim propisima, u junu ove godine novčanu naknadu koristilo je 12.803 osoba ili 2,63 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih.
Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 401.304 osoba ili 82,50 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.