U BiH krajem maja na biroima bilo 396 hiljada nezaposlenih

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.267 osoba (1,04%), u Republici Srpskoj za 2.674 osobe (3,34%) i u Brčko distriktu BiH za 206 osoba (2,94%)

0
1144
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u BiH, 57,6 posto je žena

U Bosni i Hercegovini je krajem maja 2021. godine bilo 395.999 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 6.147 osoba ili 1,53%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 227.480 ili 57,44% su žene.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 25.475 osoba ili 6,04%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 6.889 osoba ili 1,71%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.267 osoba (1,04%), u Republici Srpskoj za 2.674 osobe (3,34%) i u Brčko distriktu BiH za 206 osoba (2,94%).
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.5.2021. godine je slijedeća:
NKV 107.278 ili 27,09%, od toga 44.432 (26,37%) muškarca i 62.846 (27,63%) žena;
PKV-NSS 6.540 ili 1,65%, od toga 3.214 (1,91%) muškaraca i 3.326 (1,46%) žena;
KV 125.372 ili 31,66%, od toga 66.060 (39,20%) muškaraca i 59.312 (26,07%) žena;
VKV 1.416 ili 0,36%, od toga 1.158 (0,69%) muškaraca i 258 (0,11%) žena;
SSS 113.534 ili 28,67%, od toga 40.900 (24,27%) muškaraca i 72.634 (31,93%) žene;
VŠS 6.903 ili 1,74%, od toga 2.430 (1,44%) muškaraca i 4.473 (1,97%) žene;
VSS 34.956 ili 8,83%, od toga 10.325 (6,13%) muškaraca i 24.631 (10,83%) žena.
U maju ove godine je brisano ukupno 16.188 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.558 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.933 osobe, od čega 3.646 žena.
Istovremeno je za 7.646 osoba prestao radni odnos, od čega 4.382 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.437 nova radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2021. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 813.454, a od toga je 349.803 žene. U odnosu na mart 2021. broj zaposlenih se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,4%. Stopa registrovane nezaposlenosti za april iznosila je 33,1% i u odnosu na mart 2021. godine smanjila se za 0,3 postotna poena.