U BiH krajem maja bilo 421,5 hiljada nezaposlenih, zbog korone bez posla ostalo oko 18,6 hiljada osoba

0
1047
Stopa registrirane nezaposlenosti u FBiH u oktobru iznosila je 36,5%, a za žene 44,1%

U Bosni i Hercegovini je na kraju maja 2020. godine bilo 421.474 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je veći za 1.892 osobe ili 0,45%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 240.615 ili 57,09% su žene.
U odnosu na maj prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 14.789 osoba ili 3,64%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 18.586 osoba ili 4,61%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 173 osobe (0,05%), a povećala se u Republici Srpskoj za 2.003 osobe (2,31%) i u Brčko distriktu za 62 osobe (0,91%), podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.5.2020. godine je slijedeća: NKV je 113.380 ili 26,90%, od toga 46.893 (25,93%) muškaraca i 66.487 (27,63%) žena;
PKV-NSS 7.177 ili 1,70%, od toga 3.539 (1,96%) muškaraca i 3.638 (1,51%) žena; KV 133.502 ili 31,68%, od toga 71.178 (39,36%) muškaraca i 62.324 (25,90%) žene; VKV 1.580 ili 0,37%, od toga 1.297 (0,72%) muškaraca i 283 (0,12%) žene; SSS 122.182 ili 28,99%, od toga 44.461 (24,54%) muškarac i 77.721 (32,40%) žena; VŠS 6.992 ili 1,66%, od toga 2.494 (1,38%) muškarca i 4.498 (1,87%) žena; VSS 36.661 ili 8,70%, od toga 10.997 (6,08%) muškaraca i 25.664 (10,67%) žene.
U maju je brisano ukupno 12.476 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 6.880 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.441 osoba, od čega 5.300 žena.
Istovremeno je za 11.585 osoba prestao radni odnos, od čega 5.905 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.506 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2020. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 808.894, a od toga je 347.876 žena. U odnosu na mart 2020. broj zaposlenih osoba smanjio se za 2,6%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 3,3%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za april iznosila je 34,2% i u odnosu na mart 2020. godine smanjila se za 1,8 postotna poena.