U BiH krajem marta bilo blizu 407 hiljada nezaposlenih, čak 57,1% su žene

0
1192
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

U Bosni i Hercegovini je krajem marta 2021. godine bilo 406.718 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.058 osoba ili 0,99%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 232.250 ili 57,10% su žene, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 8.214 osoba ili 2,06%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te je broj nezaposlenih od početka pandemije povećan za 3.830 osoba ili 0,95%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.020 osoba (0,94%), u Republici Srpskoj za 931 osobu (1,14%) i u Brčko distriktu BiH za 107 osoba (1,5%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.3.2021. godine je slijedeća:
NKV 109.108 ili 26,83%, od toga 45.453 (26,05%) muškarca i 63.655 (27,41%) žena; PKV-NSS 6.760 ili 1,66%, od toga 3.339 (1,91%) muškaraca i 3.421 (1,47%) žena; KV 129.243 ili 31,78%, od toga 68.783 (39,42%) muškarca i 60.460 (26,03%) žena; VKV 1.463 ili 0,36%, od toga 1.194 (0,68%) muškarca i 269 (0,12%) žena; SSS 116.949 ili 28,75%, od toga 42.490 (24,35%) muškaraca i 74.459 (32,06%) žena; VŠS 7.083 ili 1,74%, od toga 2.515 (1,44%) muškaraca i 4.568 (1,97%) žena; VSS 36.112 ili 8,88%, od toga 10.694 (6,13%) muškarca i 25.418 (10,94%) žena.
U martu je brisano ukupno 17.876 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 8.221 žena. Od ovog broja zaposleno je 11.455 osoba, od čega 5.164 žene.
Istovremeno je za 9.934 osobe prestao radni odnos, od čega 4.619 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.346 novih radnika, navode iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2021. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 808.884, a od toga je 349.448 žena. U odnosu na januar 2021. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,1%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2021. godine iznosila je 33,7% i u odnosu na januar 2021. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.