U BiH krajem novembra bilo 413.254 nezaposlenih, čak 57% su žene

U odnosu na novembar prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 11.895 osoba ili 2,96%, na što je uticala smanjena ekonomska aktivnost uslijed pandemije Covid-19

0
1007
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U Bosni i Hercegovini je krajem novembra 2020. godine bilo 413.254 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 1.148 osoba ili 0,28%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 235.633 ili 57,02% su žene.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 11.895 osoba ili 2,96%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 10.366 osoba ili 2,57%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 588 osoba (0,18%), u Republici Srpskoj za 535 osoba (0,64%) i u Brčko distriktu BiH za 25 osoba (0,35%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.11.2020. godine je slijedeća: NKV 110.047 ili 26,63%, od toga 45.608 (25,68%) muškaraca i 64.439 (27,35%) žena; PKV-NSS 6.900 ili 1,67%, od toga 3.399 (1,91%) muškaraca i 3.501 (1,49%) žena; KV 130.937 ili 31,68%, od toga 69.960 (39,39%) muškaraca i 60.977 (25,88%) žena; VKV 1.512 ili 0,37%, od toga 1.236 (0,70%) muškaraca i 276 (0,12%) žena; SSS 119.907 ili 29,02%, od toga 43.942 (24,74%) muškarca i 75.965 (32,24%) žena; VŠS 6.981 ili 1,69%, od toga 2.485 (1,40%) muškaraca i 4.496 (1,91%) žena; VSS 36.970 ili 8,95%, od toga 10.991 (6,19%) muškarac i 25.979 (11,03%) žena.
U novembru 2020. je brisano ukupno 13.687 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 6.918 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.332 osobe, od čega 4.810 žena.
Istovremeno je za 4.628 osoba prestao radni odnos, od čega 2.303 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.293 nova radnika, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2020. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 807.985, a od toga je 348.572 žene. U odnosu na septembar 2020. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za 0,4%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2020. godine iznosila je 33,9% i u odnosu na septembar 2020. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.