U BiH krajem novembra bilo oko 355 hiljada nezaposlenih

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 0,42%, u Republici Srpskoj za 1,95% i u Brčko distriktu BiH za 2,40%

0
80
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom

U Bosni i Hercegovini je krajem novembra 2022. godine bilo 354.700* osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 2.612* osoba ili 0,73%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 206.099* ili 58,11% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 23.379* osoba ili 6,12%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.201 osobu (0,42%), u Republici Srpskoj za 1.291* osobu (1,95%) i u Brčko distriktu BiH za 120 osoba (2,40%).
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.11.2022. godine je slijedeća:
– NKV 98.991 ili 27,91%, od toga 40.173 (27,03%) muškarca i 58.818 (28,54%) žena;
– PKV-NSS 5.489 ili 1,55%, od toga 2.672 (1,80%) muškarca i 2.817 (1,37%) žena;
– KV 112.106 ili 31,61%, od toga 58.659 (39,47%) muškaraca i 53.447 (25,93%) žena;
– VKV 1.041 ili 0,29%, od toga 824 (0,55%) muškarca i 217 (0,11%) žena;
– SSS 101.669 ili 28,66%, od toga 35.750 (24,06%) muškaraca i 65.919 (31,98%) žena;
– VŠS 5.945 ili 1,68%, od toga 2.037 (1,37%) muškaraca i 3.908 (1,90%) žena;
– VSS 29.459 ili 8,31%, od toga 8.486 (5,71%) muškaraca i 20.973 (10,18%) žene.
U novembru je brisano ukupno 20.130* osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.623 žena. Od ovog broja zaposleno je 8.662 osobe, od čega 4.447 žena.
Istovremeno je za 8.603 osobe prestao radni odnos, od čega 4.281 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.171 novog radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2022. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 846.375, a od toga je 378.276 žena. U odnosu na septembar 2022. godine broj zaposlenih osoba se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2022. godine iznosila je 29,7% i u odnosu na septembar 2022. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.
_________
*Podaci za novembar 2022. za Zeničko-dobojski kanton ponovljeni su iz juna 2022. godine, jer je Služba za zapošljavanje ZDK u procesu implementacije novog informacionog sistema, te podaci za novembar 2022. godine još uvijek nisu dostupni.