U BiH na biroima krajem oktobra 401 hiljada nezaposlenih

0
1662

U Bosni i Hercegovini je na kraju oktobra 2019. bilo 401.342 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 2.013 osoba ili 0,50%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 229.060 ili 57,07% su žene.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.279 osoba (0,41%), u Republici Srpskoj za 666 osoba (0,77%) i u Brčko distriktu za 68 osoba (0,94%), saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.10.2019. godine bilo je: NKV radnika 110.655 ili 27,57%, PKV-NSS 7.260 ili 1,81%, KV 126.884 ili 31,61%, VKV 1.558 ili 0,39%, SSS 114.455 ili 28,52%, VŠS 6.350 ili 1,58% i VSS 34.180 ili 8,52%. Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,61%, te radnici sa SSS 28,52%.
U oktobru je brisano ukupno 21.819 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 13.158 osoba.
Istovremeno je za 11.665 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.082 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2019. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 822.259, a od togaje 353.520 žena. U odnosu na august 2019. broj zaposlenih osoba povećao se za 0,7%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,3%.
Stopa registrovane nezaposlenosti u septembru 2019. godine iznosila je 32,9% i u odnosu na mjesec ranije manja je za 0,3 postotna poena.