U BiH krajem oktobra na biroima bilo 414,4 hiljade nezaposlenih

Nezaposlenost se na mjesečnom nivou smanjila u Federaciji BiH za 2.094 osobe (0,64%), u Republici Srpskoj za 1.438 osobe (1,69%) i u Brčko distriktu BiH za 23 osobe (0,33%)

0
828
Broj nezaposlenih u julu na mjesečnom nivou porastao 0,6 posto

U Bosni i Hercegovini je na kraju oktobra 2020. godine bilo 414.402 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 3.555 osoba ili 0,85%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 236.120 ili 56,98% su žene.
U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 13.060 osoba ili 3,25%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 11.514 osoba ili 2,86%.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 2.094 osobe (0,64%), u Republici Srpskoj za 1.438 osobe (1,69%) i u Brčko distriktu BiH za 23 osobe (0,33%), podaci su Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.10.2020. godine je slijedeća:
NKV 110.070 ili 26,56%, od toga 45.584 (25,57%) muškarca i 64.486 (27,31%) žena; PKV-NSS 6.924 ili 1,67%, od toga 3.410 (1,91%) muškaraca i 3.514 (1,49%) žene; KV 131.260 ili 31,67%, od toga 70.177 (39,36%) muškaraca i 61.083 (25,87%) žene; VKV 1.516 ili 0,37%, od toga 1.242 (0,70%) muškarca i 274 (0,12%) žene; SSS 120.695 ili 29,13%, od toga 44.355 (24,88%) muškaraca i 77.340 (32,33%) žena; VŠS 6.908 ili 1,67%, od toga 2.457 (1,38%) muškaraca i 4.451 (1,89%) žena; VSS 37.029 ili 8,94%, od toga 11.057 (6,20%) muškaraca i 25.972 (11,00%) žena.
U oktobru je brisano ukupno 19.343 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.833 žene. Od ovog broja zaposleno je 11.514 osoba, od čega 5.855 žena.
Istovremeno je za 6.217 osoba prestao radni odnos, od čega 2.845 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.897 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2020. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 806.350, a od toga je 347.215 žena. U odnosu na august 2020. broj zaposlenih osoba se povećao za 0,9%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 1,5%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2020. godine iznosila je 34,1% i u odnosu na august 2020. godine smanjila se za 0,7 postotnih poena.