U BiH na kraju 2018. bilo 435.266 nezaposlenih

0
1826
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih se smanjio za 0,86 posto

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa decembrom 2018. godine bilo 435.266 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 92 osobe ili 0,02 posto, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje je 242.934 žena ili 55,81 posto.
Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 1.244 osobe (0,38%), a smanjila se u Republici Srpskoj za 1.188 osoba (1,22%) i u Brčko distriktu BiH za 148 osoba (1,56%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.12.2018. godine bilo je: NKV radnika 119.002 ili 27,34%, PKV 7.175 ili 1,65%, KV 139.531 ili 32,06%, VKV 1.887 ili 0,43%, NSS 1.028 ili 0,24%, SSS 123.157 ili 28,29%, VŠS 6.651 ili 1,53% i VSS 36.835 ili 8,46%.
Dakle, Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,06%, te radnici sa SSS 28,29%.
U decembru je brisano ukupno 14.695 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 8.505 osoba.
Istovremeno je za 9.161 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.587 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2018. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 816.465, a od toga je 347.924 žena. U odnosu na oktobar 2018. broj zaposlenih osoba povećao se za 0,2%, a broj zaposlenih žena se povećao također za 0,4%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2018. godine iznosila je 34,8% i u odnosu na oktobar 2018. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.