U BiH na kraju augusta bilo više od 448,5 hiljada nezaposlenih

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 0,21%, a smanjila se u Republici Srpskoj za 2,26% i u Brčko distriktu za 1,14%

0
1823

U Bosni i Hercegovini je zaključno sa augustom 2018. godine bilo 448.578 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 1.814 osoba ili 0,40 posto.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 250.026 ili 55,74 posto su žene.
Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 705 osoba (0,21%), a smanjila se u Republici Srpskoj za 2.401 osobu (2,26%) i u Brčko distriktu za 118 osoba (1,14%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.08.2018. godine bilo je: NKV radnika 121.839 ili 27,16%, PKV 7.453 ili 1,66%, KV 143.367 ili 31,96%, VKV 2.025 ili 0,45%, NSS 1.096 ili 0,24%, SSS 125.583 ili 28,00%, VŠS 6.897 ili 1,54% i VSS 40.318 ili 8,99%.
Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,96%, te radnici sa SSS 28,00%.
U augustu ove godine je brisano ukupno 17.780 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 10.176 osoba.
Istovremeno je za 9.664 osobe prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.284 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2018. broj zaposlenih u BiH iznosio je 805.715, a od toga je 341.407 žena. U odnosu na juni 2018. broj zaposlenih osoba se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2018. godine iznosila je 35,9 posto i u odnosu na juni 2018. godine povećala se za 0,2 postotna poena.