U BiH na kraju februara bilo 472.957 nezaposlenih

0
897
Stopa registrirane nezaposlenosti u FBiH u oktobru iznosila je 36,5%, a za žene 44,1%

U Bosni i Hercegovini je na kraju februara 2018. godine bilo 472.957 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 2.584 osoba ili 0,54 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 256.064 ili 54,14 posto su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.578 osoba (0,45%), u Republici Srpskoj za 928 osoba (0,81%) i u Brčko distriktu za 78 osoba (0,71%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa februarom 2018. godine bilo je: NKV radnika 128.940 ili 27,26%, PKV 7.950 ili 1,68%, KV 154.802 ili 32,73%, VKV 2.209 ili 0,47%, NSS 1.194 ili 0,25%, SSS 132.212 ili 27,95%, VŠS 6.829 ili 1,44% i VSS 38.821 ili 8,21%. Dakle, najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,73%, te radnici sa SSS 27,95%.
U januaru je brisano ukupno 15.892 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.998 osoba. Istovremeno je za 7.290 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.211 novih radnika, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru ove godine broj zaposlenih u BiH iznosio je 790.943, a od toga je 333.306 žena. U odnosu na decembar 2017. broj zaposlenih se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio i to za 0,4%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2018. godine iznosila je 37,5% i u odnosu na decembar 2017. godine ostala je nepromijenjena.