U BiH na kraju septembra bilo 441.672 nezaposlenih

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.736 osoba (1,12%), u Republici Srpskoj za 3.041 osobu (2,92%) i u Brčko distriktu za 129 osoba (1,26%)

0
1808

U Bosni i Hercegovini je na kraju septembra 2018. godine bilo 441.672 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 6.906 osoba ili 1,54 posto.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 245.780 ili 55,65% su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.736 osoba (1,12%), u Republici Srpskoj za 3.041 osobu (2,92%) i u Brčko distriktu za 129 osoba (1,26%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.09.2018. godine bilo je: NKV radnika 120.638 ili 27,31%, PKV 7.385 ili 1,67%, KV 142.183 ili 32,19%, VKV 1.957 ili 0,44%, NSS 1.088 ili 0,25%, SSS 125.499 ili 28,41%, VŠS 6.488 ili 1,47% i VSS 36.434 ili 8,25%.
Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,19%, te radnici sa SSS 28,41%.
U septembru je brisano ukupno 22.811 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 15.963 osoba.
Istovremeno je za 7.910 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 6.794 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u augustu 2018. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 801.293, a od toga je 338.827 žena. U odnosu na juli ove godine broj zaposlenih se smanjio za 0,5%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,8%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za august 2018. godine iznosila je 35,9% i u odnosu na juli 2018. godine ostala je nepromijenjena.