U BiH na polugodištu 448 hiljada nezaposlenih

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 872 osoba (0,26%), u Republici Srpskoj za 1.094 osobe (1,01%) i u Brčko distriktu za 30 osoba (0,29%)

0
1942

U Bosni i Hercegovini je na kraju juna 2018. godine bilo 448.071 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 1.996 osoba ili 0,44%.
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 247.641 ili 55,27% su žene, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 872 osoba (0,26%), u Republici Srpskoj za 1.094 osobe (1,01%) i u Brčko distriktu za 30 osoba (0,29%).
U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.06.2018. bilo je: NKV radnika je 123.752 ili 27,62%, PKV 7.599 ili 1,70%, KV 144.809 ili 32,32%, VKV 2.072 ili 0,46%, NSS 1.132 ili 0,25%, SSS 125.596 ili 28,03%, VŠS 6.455 ili 1,44% i VSS 36.656 ili 8,18%.
Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,32%, te radnici sa SSS 28,03%.
U junu je brisano ukupno 18.661 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 12.572 osobe.
Istovremeno je za 7.271 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.275 novih radnika.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2018. broj zaposlenih u BiH iznosio je 802.718, a od toga je 339.364 žena. U odnosu na april 2018. broj zaposlenih se povećao za 0,8%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,6%.
Stopa registrovane nezaposlenosti za maj 2018. godine iznosila je 35,9% i u odnosu na april smanjila se za 0,6 postotnih poena.