U BiH od 2015. godine vraćene 934 osobe iz Njemačke

0
872
Za četiri programa namijenjena raseljenim i povratnicima biće izdvojeno 29,6 miliona KM

Vijeće ministara BiH danas je podržalo prijedlog Ministarstva sigurnosti i produžilo upotrebu EU-Laissez Passer, koji izdaju mjerodavna tijela SR Njemačke, a koji će važiti za državljane Bosne i Hercegovine prilikom njihovog povratka/protjerivanja u BiH do 30. juna 2018. godine.
Prema Informaciji, u posljednje dvije godine od mjerodavnih tijela SR Njemačke najavljen je dolazak 1.938 osoba, od kojih su u BiH vraćena 934 bh. državljanina. Od toga je 377 osoba prihvaćeno sa EU-Laissez Passer dokumentom, 525 sa pasošem BiH, a njih 2l sa ličnom kartom i 10 sa putnim listom BiH.
Istovremeno je odbijen prihvat 40 osoba, od kojih je 36 zaustavljeno u Njemačkoj, a četiri su vraćene iz Sarajeva, zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH. Uz to, jedan državljanin BiH je prihvaćen s validnim putnim dokumentom strane države.