U BiH počela primjena elektronske prijave za carinjenje roba

0
333
U 11 mjeseci 2023. najviše se u RS izvozilo ali i uvozilo iz Srbije

Primjena Novog elektronskog provoznog sistema (NCTS) započela je danas u BiH na nacionalnom nivou. Takvi dokumenti moraju biti potpisani novim digitalnim kvalifikovanim potpisom, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji su se dosad predavali putem papira i koji su ovjereni običnim potpisom i pečatom.
“Konkretno to znači da će se cijeli postupak provoza roba odvijati puno brže i uz manje troškove. Jednom kad roba krene iz BiH i kada se provoznom carinskom deklaracijom to unese u sistem, sve carinske službe, od carinske službe mjesta polaska robe, preko carinskih službi zemalja u tranzitu, do carinske službe zemlje gdje je krajnje odredište te robe, imat će uvid u taj dokument. Na takav način zadržavanja kamiona na graničnim prijelazima bit će puno kraća i samim tim će i troškovi biti manji. Naravno, ovaj novi elektronski tranzitni sistem mora prvo funkcionirati godinu na nacionalnom nivou u BiH, a nakon toga BiH postaje punopravna članica NCTS konvencije”, naveli su ranije iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prenosi Fena.