U BiH porasle cijene industrijskih proizvoda

0
609
Vlada FBiH ograničila rast cijena električne energije privrednicima na 20 posto

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u BiH su u maju 2019. u odnosu na mjesec ranije porasle 0,2%, dok su u odnosu na maj prošle godine više za 0,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u maju u odnosu na april 2019. su porasle 0,5%, a u odnosu na maj prošle godine više su za 0,9%.
Na nedomaćem tržištu cijene u maju u odnosu na april 2019. pale su za 0,3%, dok su na godišnjem nivou porasle za 0,7%.
U maju u odnosu na april 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su više u Energiji za 1,0%, dok su pale u Intermedijarnim proizvodima za 0,2%, Kapitalnim proizvodima za 0,1% te Trajnim potrošačkim dobrima za 0,2%.
Na godišnjem nivou, proizvođačke cijene više su u Energiji za 2,8%, Kapitalnim proizvodima za 2,1% i Netrajnim proizvodima za 0,2%, a niže u Intermedijarnim proizvodima za 0,4% i Trajnim proizvodima za 0,1%.