U BiH prijavljeno 23.541 ilegalnih migranata, najviše iz Pakistana

0
752
Migrantima nije dozvoljeno slobodno kretanje izvan prihvatnih centara

Vijeće ministara danas je usvojilo Informaciju oko priliva migranata u Bosni i Hercegovini. Službi za poslove sa strancima od 1. januara do 19. decembra ove godine prijavljen je 23.541 nezakoniti migrant, a namjeru za azil izrazilo je njih 22.177, ali je zahtjev za azil podnijelo 1.358 migranata.
Najviše migranata došlo je iz Pakistana (7.735), Irana (3.639), Sirije (2.937), Afganistana (2.770), Iraka (2.116).
Ministarstvo sigurnosti u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama poduzima mjere u skladu sa Akcijskim planom hitnih mjera i zaključcima VMBiH. Pripadnici SIPA-e, DKPT-a i MUP-a RS još uvijek pružaju podršku Graničnoj policiji BiH u obavljanju poslova nadzora granice.
Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, donijelo Odluku o odobravanju grant sredstava (150.000 KM) za osiguranje humanitarnih potreba migranata smještenih u centrima u Salakovcu putem Crvenog krsta/križa grada Mostara.