U BiH proizvedeno 2,2% manje struje, udio vjetroelektrana samo 1%

0
302
U proizvodnji struje udio hidroelektrana je 25,9%, termoelektrana 70,6%, a solarnih i vjetroelektrana 3,5%

Bruto proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u novembru 2020. godine iznosila je 1.540 GWh, što je za 2,2 posto manje nego u novembru 2019. kada je proizvodnja iznosila 1.575 GWh.
U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije u novembru 2020. godine, hidroelektrane su učestvovale sa 30,1% (464 GWh), termoelektrane sa 68,9% (1.060 GWh), a solarne i vjetroelektrane samo 1% (16 GWh), podaci su Agencije za statistiku BiH.