U BiH u drugom kvartalu ušlo 548.718 tona robe, a izašlo 1,26 miliona tona

0
241
VMBiH donijelo je 11 odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba

Ukupan granični promet na ulazu u Bosnu i Hercegovinu u drugom kvartalu 2022. godine iznosio je nešto više od 58,5 hiljada teretnih motornih vozila. Broj teretnih motornih vozila na ulazu tokom drugog kvartala 2022. veći je za 3% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila više je za 1,2%, dok je stranih vozila više za 6,2%.
U strukturi cestovnog graničnog prometa teretnih motornih vozila na ulazu u BiH sa 63,8% učestvuju domaća teretna motorna vozila, a strana teretna motorna vozila sa 36,2%.

Najveći broj vozila u BiH je ušao preko graničnih prijelaza sa Hrvatskom 63,8%, zatim preko graničnih prelaza sa Srbijom 22,1% i Crnom Gorom 14,1%.
U drugom kvartalu 2022. godine u BiH je ušlo 548.718 tona robe, što je za 5,2% manje u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine.
Izlaz teretnih motornih vozila iz BiH u drugom kvartalu 2022. veći je za 6,6% u odnosu na isti period 2021. godine. Broj vozila sa domaćom registracijom na izlazu veći je 3,6%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom veći za 16%.
U drugom kvartalu 2022. godine izašlo je 1,26 miliona tona robe, što je za 1,5% više nego u drugom kvartalu prethodne godine.
Na izlazu je najveći broj teretnih vozila registrovan preko graničnih prijelaza sa Hrvatskom 69,7%, zatim Srbijom 27,2% te Crnom Gorom 3,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.