BiH: U oktobru 825.466 zaposlenih, rast za 0,4%

0
502
Povećan broj zaposlenih u Federaciji BiH

U Bosni i Hercegovini je u oktobru 2019. bilo 825.466 zaposlenih, a od toga je 356.122 žena. U odnosu na septembar 2019. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,7%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u oktobru u odnosu na septembar 2019. godine se smanjio za 0,5%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se također smanjio za 0,5%. U oktobru 2019. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 401.342, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Poredeći oktobar 2019. i oktobar prošle godine pad nezaposlenosti iznosi 7,6% indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 36.441.
Poredeći registrirane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi, uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 128.442, zatim sa srednjom stručnom spremom 114.455 i nekvalifikovane osobe 110.655.
Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 6.350 te polukvalifikovane osobe 7.260.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,1% ili u apsolutnom iznosu 229.060 osoba ženskoga spola.
U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom 73.100, nekvalificiranih NK 64.630 i sa VKV i KV kvalifikacijom 59.681 osoba ženskog spola.