U BiH više od 290 hiljada osoba sa invaliditetom

0
639
Amandmanima su poboljšana predložena zakonska rješenja koje je Vlada utvrdila 8. jula ove godine

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 3. decembra sa ciljem da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u društvu, da omogući osobama sa invaliditetom ostvarenje svih prava i njihovu potpunu uključenost u društvo. Obilježavanje ovog Dana usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine.
Podaci o osobama sa invaliditetom Bosni i Hercegovini prikupljeni su, po prvi put, u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine i to na bazi izjave ispitanika. Prema rezultatima Popisa, od ukupno 3.531.159 stanovnika u Bosni i Hercegovini 294.058 (8,33%) osoba imaju određeni stepen invaliditeta. Udio osoba sa invaliditetom muškog pola u ukupnoj populaciji iznosio je 3,8 posto, dok je udio osoba ženskog pola iznosio 4,5 posto.
Udio osoba u ukupnom stanovništvu koje su izjavile da imaju poteškoće sa hodom iznosio je 2,75 posto, vidom 1,48 posto, sluhom 0,61 posto, pamćenjem ili koncentracijom 0,25 posto, komunikacijom 0,08 posto, odijevanjem i održavanjem lične higijene 0,04 posto. Pored osoba sa jednom vrstom poteškoće, registrovane su i osobe sa višestrukim poteškoćama čiji je udio u ukupnom stanovništvu iznosio 3,12 posto.
U skladu sa preporukama Vašingtonske grupe za statistiku invaliditeta podaci o invaliditetu prikupljeni su na osnovu pitanja o vrsti poteškoće, stepenu poteškoće i uzroku poteškoće. Samo osobe koje su izjavile da imaju veće poteškoće ili su potpuno nesposobni da obavljaju svakodnevne aktivnosti kod kuće, na poslu ili u školi smatrane su osobama sa invaliditetom, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Više podataka o osobama sa invaliditetom iz Popisa na web stranici www.popis.gov.ba u knjizi šest ili na linku http://www.popis.gov.ba/popis2013/knjige.php?id=2

 

 

 

 

 

 

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here