U BiH više od 290 hiljada osoba sa invaliditetom

0
885
Naknade su uplaćene za 3.037 korisnika sa statusom civilne žrtve rata

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 3. decembra sa ciljem da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u društvu, da omogući osobama sa invaliditetom ostvarenje svih prava i njihovu potpunu uključenost u društvo. Obilježavanje ovog Dana usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine.
Podaci o osobama sa invaliditetom Bosni i Hercegovini prikupljeni su, po prvi put, u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine i to na bazi izjave ispitanika. Prema rezultatima Popisa, od ukupno 3.531.159 stanovnika u Bosni i Hercegovini 294.058 (8,33%) osoba imaju određeni stepen invaliditeta. Udio osoba sa invaliditetom muškog pola u ukupnoj populaciji iznosio je 3,8 posto, dok je udio osoba ženskog pola iznosio 4,5 posto.
Udio osoba u ukupnom stanovništvu koje su izjavile da imaju poteškoće sa hodom iznosio je 2,75 posto, vidom 1,48 posto, sluhom 0,61 posto, pamćenjem ili koncentracijom 0,25 posto, komunikacijom 0,08 posto, odijevanjem i održavanjem lične higijene 0,04 posto. Pored osoba sa jednom vrstom poteškoće, registrovane su i osobe sa višestrukim poteškoćama čiji je udio u ukupnom stanovništvu iznosio 3,12 posto.
U skladu sa preporukama Vašingtonske grupe za statistiku invaliditeta podaci o invaliditetu prikupljeni su na osnovu pitanja o vrsti poteškoće, stepenu poteškoće i uzroku poteškoće. Samo osobe koje su izjavile da imaju veće poteškoće ili su potpuno nesposobni da obavljaju svakodnevne aktivnosti kod kuće, na poslu ili u školi smatrane su osobama sa invaliditetom, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Više podataka o osobama sa invaliditetom iz Popisa na web stranici www.popis.gov.ba u knjizi šest ili na linku http://www.popis.gov.ba/popis2013/knjige.php?id=2