U BiH za pet godina potrošeno preko 13 milijardi KM za javne nabavke

0
969
Na pres-konferenciji predstavljeni rezultati monitoringa javnih nabavki u BiH

Kroz javne nabavke dolazi do transfera značajne sume novca iz javnog u privatni sektor, a ovi postupci su izuzetno podložni korupciji i različitim zloupotrebama. Samo u posljednjih pet godina preko 13 milijardi KM utrošeno za javne nabavke roba, radova i usluga u BiH.
ovo je istakao Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo BiH na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu na kojoj su predstavljeni rezultati monitoringa javnih nabavki u BiH.
On je pojasnio da je cilj projekta monitoringa javnih nabavki dokumentovati različite oblike kršenja Zakona o javnim nabavkama, kako bi se stvorio snažan osnov za zagovaranje pune transparentnosti postupaka javnih nabavki.
Tim monitora, koji sačinjavaju, Fond otvoreno društvo BiH, Razvojna agencija Eda Banja Luka, Transparency International BiH, Centar za istraživačko novinarstvo BiH i UG ‘Tender’ Banja Luka je u periodu april-septembar 2017. vršio monitoring 173 ugovorna organa putem praćenja 1566 javnih nabavki. Ugovorni organi podijeljeni su na 16 nivoa što je osiguralo da proces obuhvati sve nivoe vlasti u BiH.
Utvrđene su ocjene za projekte i to: Kritične prakse (crveno svjetlo) predstavljaju obrasce ponašanja i prakse koje treba zaustavljati, sprečavati i javno osuđivati. Loše prakse (žuto svjetlo) predstavljaju obrasce ponašanja i prakse koji treba pojačano pratiti i poboljšavati. Dobre prakse (zeleno svjetlo) predstavljaju dobre prakse, ili barem odsustvo značajnijih rizika integriteta ugovornih organa.
U segmentu integriteta ugovornih organa utvrđeno kritičnih praksi kod 26,7% ugovornih organa, loših praksi kod 38,7% ugovornih organa, dobrih praksi kod 16% dok je nekategorisanih 18,7% ugovornih organa.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH – IDDEA i Općina Centar Sarajevo identifikovani su kao primjeri kritične odnosno loše prakse u procesu javnih nabavki.
Naredna konferencija za medije na kojoj će se dati nalazi monitoringa koji su u vezi sa tenderskom dokumentacijom/korigovanjem tehničkih specifikacija održati će se u Banja Luci, 16. oktobra.