U BiH za utopljavanje zgrada u javnom sektoru treba investirati više od 700 miliona KM

0
295
Sredstva su namjenjena za građevinske radove na objektima javnog sektora u FBiH

Proizvodnja i potrošnja energije, posebno u zgradama, najveći je izvor emisija stakleničkih gasova. Prema procjenama Tipologije javnih zgrada u Bosni i Hercegovni za utopljavanje zgrada u javnom sektoru prema trenutnim standardima termičke zaštite, potrebno je investirati preko 700 miliona KM.
Ovaj podatak ukazuje na potrebu za aktiviranjem privatnog i komercijalnog kapitala kako bi javni objekti bili energetski efikasni, te se dosegli ciljevi smanjenja emisija stakleničkih gasova za 33,2 odsto do 2030. godine prema Utvrđenim doprinosima (NDC) BiH.
Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara BiH je usvojio Okvir za finansiranje projekata i mjera energetske efikasnosti u institucijama BiH (NIF) u junu 2021. godine.
“NIF je jedan od alata koji podstiče realizaciju kompleksnijih projekata energetske obnove na način da se ne takmiči s postojećim komercijalnim vidovima finansiranja projekata koji su sami po sebi isplativi bez dodatne podrške, poput isplativih projekata zamjene nafte s biomasom kao gorivom”, istakao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Usvojeni Okvir kreira strukturne, tehničke i finansijske pretpostavke za ubrzanje procesa utopljavanja zgrada javnog sektora, smanjenje potrošnje energije i značajne finansijske uštede u javnim budžetima. Razvoj ovog dokumenta je podržao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF).
“Obzirom da će donacije biti ograničene u budućnosti, nameće se potreba za razvojem drugih vidova finansiranja energetske obnove zgrada. NIF se fokusira na načine kako najbolje dopuniti postojeće finansijske programe u BiH, te obuhvata smjernice kako mobilizirati privatni kapital i komercijalna ulaganja”, navela je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.