U Budžetu FBiH za 2022. osigurati 30 miliona KM za nabavku aviona i helikoptera za gašenje požara

0
320
Vlada FBiH planira izdvojiti sredstva za nabavku dva aviona air traktora (na slici) i dva helikoptera

Federalna vlada na današnjoj sjednici je usvojila prvi izvještaj o radu Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja dd značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja.
Vlada je Federalnu upravu civilne zaštite zadužila da, u roku od sedam dana, pripremi i dostavi joj prijedlog za izmjenu Rješenja o imenovanju Radne grupe, kojim će rok za izradu Elaborata biti produžen za 90 dana.
Kako je danas zaključeno, u Budžetu FBiH za 2022. godinu za realizaciju prve faze nabavke letjelica (aviona i helikoptera) za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja, osigurati 30 miliona KM.