U budžetu RS za javne investicije u 2022. planirano 150 miliona KM

0
291
Sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Arhiv)

Vlada RS na današnjoj sjednici donijela je izmjene i dopune Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini.
U Budžetu RS za 2022. godinu, u okviru ‘ostale budžetske potrošnje’ na poziciji ‘Javne investicije’, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 150 miliona KM.
Nakon donošenja prve odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske, ukazala se potreba da se iz budžetskih sredstava za javne investicije za 2022. godinu finansiraju/sufinansiraju dodatni projekti, među kojima su: adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica Kozarska Dubica, izgradnja Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci, projekat Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice, izgradnja objekta za potrebe Policijske uprave Istočno Sarajevo, objekat za smještaj jedinica SAJ i žandarmerije i izgradnja parkinga u Centru za obuku Zalužani, Banjaluka, i drugi.