U Crnoj Gori trenutno radi 2.267 radnika iz BiH

0
702
Muamer Bandić više nije direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu sa direktorom Muamerom Bandićem, posjetila je Zavod za zapošljavanje Crne Gore i tom prilikom je upriličen susret sa direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljom Mustafićem i njegovim saradnicima. Tema sastanaka je bio položaj sezonskih radnika iz BiH u Crnoj Gori, zatim ubrzavanje procedure ostvarivanja prava na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa naših radnika u Crnoj Gori, te aktivnosti vezane na unapređenje aktivnih mjera zapošljavanja na tržištu rada dvije države.
Prema zvaničnim podacima nadležnih organa Crne Gore, od početka ove godine do 30. augusta, Crna Gora je izdala 2.267 radnih dozvola za radnike iz BiH, što je 11,15% od ukupnog broja izdatih radnih dozvola za strane državljane.
Radnici iz Bosne i Hercegovine najviše su i ove godine bili angažovani u sektoru građevinarstva, a brojke govore da je značajan broj njih zaposleno i u hotelima i restoranima, te manje u poljoprivredi.
“Iako između dvije države ne postoji sporazum o zapošljavanju i trenutno zapošljavanje ne ide putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH, mi smo zainteresirani za položaj naših radnika i nastojimo, zahvaljujući dobroj saradnji sa kolegama iz Crne Gore, da pratimo položaj naših radnika na ovom tržištu rada. Ono što možemo unaprijediti to je razmijena informacija o broju naših radnika u ove dvije države, a svakako da smo zainteresirani i da se pristupi izradi međudržavnog sporazuma o zapošljavanju koji bi na jednom mjestu utvrdio kretanje radne snage između naših država i pružio temeljitiju zaštitu radnicima“, rekao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH mr. Muamer Bandić.
“Također, zainteresirani smo da se ubrza procedura ostvarivanja prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a na osnovu postojećeg sporazuma o socijalnom osiguranju u onom dijelu u kojem je Agencija za rad i zapošljavanje BiH nadležna za implementaciju sporazuma“, dodao je Bandić.
Na sastancima je bilo razgovora i o mjerama koje se provode na tržištima rada u cilju aktivacije rade snage i smanjenja strukturne nezaposlenosti. Jedna od mjera je i intenzivnija saradnja sa poslodavcima i kreiranje adekvatnih programa i mjera kao rezultat te saradnje.
Na kraju posjete direktor Bandić je pozvao direktora Mustafića da prisustvuje direktorskoj i ekspertskoj konferenciji Centra javnih službi zapošljavanja Jugoistočne Evrope CPESEEC-a, koja će biti organizovana krajem oktobra u Sarajevu, a u sklopu godišnjeg predsjedavanja Centrom od strane Agencije za rad i zapošljavanje BiH.