U EU i eurozoni udio deficita u BDP-u dodatno smanjen

0
2864
Udio javnog duga EU i eurozone u BDP-u smanjen u drugom kvartalu 2021.

U prvom kvartalu ove godine sezonski prilagođeni budžetski deficit, mjeren udjelom u BDP-u, u 28-članoj Evropskoj uniji iznosio je jedan posto, navodi se u novom izvještaju Eurostata.
Time je u usporedbi sa četvrtim tromjesečjem 2016. udio manjka u BDP-u na nivou EU-a smanjen za 0,2 postotna boda.
U EU su pritom ukupni budžetski prihodi u prvom kvartalu 2017. blago uvećani, na 45,2 posto BDP-a, sa 45,1 posto u četvrtom tromjesečju. Ukupna budžetska potrošnja u EU smanjena je na 46,2 posto BDP-a, sa 46,3 posto u prethodnom tromjesečju.
Na godišnjem nivou udio deficita u BDP-u EU je prepolovljen. Sličan trend bilježi i 19-člana eurozona. Udio deficita u BDP-u smanjen je na 0,9 posto, s 1,7 posto u prvom kvartalu prošle godine.
Ukupni budžetski prihodi u eurozoni pritom su dosegnuli 46,5 posto BDP-a i uvećani su u usporedbi sa 46,3 posto u prethodnom tromjesečju. Ukupna je budžetska potrošnja ostala nepromijenjena na kvartalnom nivou, u visini 47,4 posto BDP-a.