U EU od danas nova električna vozila moraju proizvoditi buku

0
963
Zvuk koji proizvodi sistem AVAS trebao bi upozoriti pješake i druge sudionike u prometu o e-vozilu

Od 1. jula ove godine na snazi je nova odredba Evropske unije prema kojoj nova električna vozila neće na području Unije moći proći homologaciju ako su previše tiha. Tačnije, sva vozila koja pri malim brzinama kretanja ne proizvode dovoljno buke i samim time su manje čujna od vozila na klasični pogon, morat će imati ugrađen sistem zvučnog upozorenja (AVAS).
U regulativi EU se navodi kako su to ‘sistemi za hibridna električna i potpuno električna vozila koja proizvode zvuk kako bi pješacima i drugim korisnicima na cesti signalizirali prisutnost vozila’.
Proizvođači moraju ugraditi sistem AVAS koji udovoljava utvrđenim evropskim zahtjevima u nove tipove hibridnih električnih i potpuno električnih vozila do 1. jula 2019., te u sva nova hibridna električna i potpuno električna vozila do 1. jula 2021. To znači da će se još dvije godine unutar EU moći prodavati ‘tihi’ električni i hibridni automobili, ali da će od sada svaki novi tip vozila morati imati ugrađen sistem za proizvodnju zvuka.
Sistem AVAS automatski proizvodi zvuk u najnižem rasponu brzine vozila od pokretanja vozila do brzine od približno 20 km/h te pri vožnji unatrag. Ako je vozilo opremljeno motorom s unutarnjim sagorijevanjem koji radi u prethodno navedenom rasponu brzine vozila, sistem AVAS ne proizvodi zvuk, piše u EU regulativi, prenosi Bug.hr. Za vozila koja imaju uzvratni zvučni uređaj za upozorenje nije potrebno da sistem AVAS proizvodi zvuk pri vožnji unatrag.