U eurozoni septembarska inflacija rekordnih 9,9%, u EU 10,9%

0
347
U novembru 2022. godine zabilježen je rast nivoa cijena u gotovo svim odjeljcima

Inflacija u eurozoni je porasla u septembru na rekordnih 9,9 posto međugodišnje sa nivoa od 9,1 posto u avgustu, objavio je danas zavod za statistiku Evropske unije, Eurostat.
Potrošačke cijene su i u EU prošlog mjeseca ubrzale rast na godišnjem nivou na 10,9 procenata u odnosu na 10,1 posto u avgustu.
Najniže godišnje stope inflacije su u septembru registrovane u Francuskoj, 6,2 posto, na Malti (7,4%) i u Finskoj (8,4%), dok su najviše zabilježene u Estoniji (24,1%), Litvaniji (22,5%) i Letoniji (22%).
U poređenju sa avgustom, međugodišnja inflacija je pala u šest država članica EU, u jednoj zemlji je ostala na nepromijenjenom nivou, a u 20 članica je porasla.
U eurozoni su u septembru na godišnjem nivou najveći rast zabilježile cijene energije, za 40,7 posto, te cijene svježe hrane za 12,7 posto.