U Evropi novi standardi plaćanja stupaju na snagu u septembru 2019.

0
3447
EMV 3-D Secure (ili EMV 3DS) uvodi novu dimenziju bezbjednosnih standarda za onlajn transakcije

Povećanje obima digitalne trgovine u planu je za mnoge trgovce, ali istraživanje kompanije Mastercard, koje je obuhvatilo malu grupu onlajn trgovaca širom Evrope, otkrilo je da 75% onlajn trgovaca u Evropi možda nije u potpunosti svjesno novog bezbjednosnog standarda koji će stupiti na snagu sljedeće godine.
Kreiran u cilju poboljšanja iskustva digitalnog plaćanja,EMV 3-D Secure (ili EMV 3DS), uvodi novu dimenziju bezbjednosnih standarda za onlajn transakcije i omogućava da nove tehnologije kao što je biometrijska autentifikacija budu podržane u okviru tih standarda. Uprkos ovim promjenama, svega 14% ispitanih evropskih onlajn trgovaca već podržava SCA standarde, a 51% njih tvrdi da će biti spremno nakon septembra 2019. godine ili da nemaju namjeru da ga uvedu.
SCA standard će stupiti na snagu u sklopu Direktive za platne usluge broj 2 (PSD2) u septembru 2019. godine. Međutim, prije nego što stupi na snagu, onlajn trgovci moraju biti spremni, a sljedeće dvije kontrolne stavke treba uvesti prije ljeta 2019. godine:
• Provjera sa bankom prihvatiocem plaćanja ili pružaocem platnih usluga da li je poslovanje trgovca spremno za migraciju i da li podržava Identity Check program za autentifikaciju.
• Edukacija potrošača. Trgovci treba da obavijeste svoje klijente da će doći do promjena u platnom iskustvu i da naglase koje koristi koje će oni imati od njih (nema potrebe za pamćenjem šifara i očekivano smanjenje prevara).
Paralelno sa time, banke izdavaoci uključiće svoje klijente – korisnike kartica u Identity Check program i ponuditi im unaprijeđene metode za autentifikaciju, uključujući i biometrijska rješenja.
U cilju pružanja jednostavnijeg iskustva onlajn plaćanja, Mastercard implementira Mastercard® Identity Check™, novu generaciju rješenja za autentifikaciju zasnovanu na EMVCo 3DS standardima kojepotrošačima pružabesprijekorno iskustvo onlajn plaćanja. Za veliki broj potrošača koji su se navikli na plaćanja na samo jedan klik, novo Mastercard rješenje osmišljeno je tako da smanji prekide tokom plaćanja. Identity Check takođe podržava SCA standarde usklađene sa PSD2 direktivom.
Kako je stopa odobrenja transakcija niža a procenat prevara nešto viši kod digitalnih plaćanja, jaz između digitalne i fizičke kupovine je i dalje izazov. U Evropi je stopa prevara kod digitalnih plaćanja deset puta veća nego kod transakcija u fizičkom okruženju, što ima negativni uticaj na korišćenje ove platne metode i lojalnost kupaca.
Kako bi se pripremila za uvođenje Mastercard® Identity Check ™ rješenja, kompanija Mastercard je sprovela rano testiranje rješenja, a rezultati supokazali da novo rješenje dovodi do manjeg broja prevara, odbijanja transakcija i jednostavnijeg procesa autentifikacije korisnika. Ovo ne samo da je unaprijedilo korisničko iskustvo, već je dovelo i do povećanog profita za trgovce i banke izdavaoce.