U FBiH 34,5 hiljade manje stanovnika, jedino u Sarajevo povećan broj ljudi

0
1074
Broj turista u Federaciji BiH porastao na mjesečnom i godišnjem nivou

U Federaciji BiH je sredinom 2020. godine ukupno bilo 2.184.680 stanovnika što je najniže od 2013. godine, od toga je 1.112.131 žena i 1.072.549 muškaraca. Kod oba spola najbrojniji su osobe starosti od 15-64 godine, procjene su Zavoda za statistiku FBiH urađene na rezultata popisa bh. stanovništva 2013. godine, statistike rođenih, umrlih i migracije stanovništva koja je sve izraženija u posljednje vrijeme.
Posmatrano po godinama unazad, Federacija BiH je 2013. godine imala najviše stanovnika – 2.219.131, a ta brojka se za 4-6 hiljada stanovnika smanjivala do polovine ove godine (vidjeti tabelu ispod).

Izvor: Zavod za statistiku Federacije BiH

U odnosu na 2013. godinu broj stanovnika u FBiH je sredinom 2020. manji za 1,55 posto, dok je u poređenju ove i 2019. godine taj procenat smanjenja stanovništva manji i iznosi -0,25%.
Prema podacima za tekuću godinu, od kantona najmanje stanovnika imaju Bosansko-podrinjski kanton – Goražde (22.778) i Posavski kanton (40.959), dok je najmnogoljudniji Tuzlanski kanton (437.607).
Za razliku od drugih kantona u Federaciji BiH, gdje je s različitim procentima evidentan pad broja stanovnika od sredine 2013. do 2020. godine, jedino je u Kantonu Sarajevo povećan broj stanovnika – na 421.555 sa 413.034. Jedan od razloga je svakako i ekonomski faktor koji ima glavni grad BiH u odnosu na druga područja.