U FBiH 517.234 zaposlenih, za sedam dana posao dobilo 772 osobe

0
365
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U Federaciji BiH je 10. augusta 2020. ukupan broj zaposlenih po prebivalištu osiguranika iznosii 517.234 što je za 9.627 zaposlenih više u odnosu na 5. maj tekuće godine kada je zbog pandemije koronavirusa zabilježen najmanji broj zaposlenih (507.607).
Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, broj zaposlenih od 10. augusta veći je za 772 u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih od 3. augusta ove godine kada je iznosio 516.462.
U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na linku ovdje može se vidjeti stanje broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 10.08.2020. godine.
Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.